Οικόπεδο προς αγορά σε Bétera, Ισπανία

175.000 EUR

Bétera

Οικόπεδο • 792 m² • Αναφ: VV2103073

Επιφάνειες

Διαβίωση792 m²

Bétera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα