Κτίριο προς αγορά σε Figueres, Ισπανία

159.000 EUR

Figueres

Κτίριο • 235 m² • Αναφ: 764

Επιφάνειες

Διαβίωση235 m²

Figueres

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα