Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Sant Adrià de Besòs, Spain

495.000 EUR

Sant Adrià de Besòs

Θέση στάθμευσης • 1112 m² • Αναφ: 63

Επιφάνειες

Διαβίωση1112 m²

Sant Adrià de Besòs

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα