Κτίριο προς αγορά σε Agüimes, Ισπανία

120.000 EUR

Agüimes

Εμπορικό κτίριο • 4600 m² • Αναφ: TER_6560

Επιφάνειες

Διαβίωση4600 m²

Agüimes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα