Σπίτι προς αγορά σε Valencia, Spain

2.675.000 EUR

Valencia

Κατοικία με διαμερίσματα • 914 m² • Αναφ: 58277

Χώροι

Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης1

Επιφάνειες

Διαβίωση914 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα