Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

2.200.000 EUR

Valencia

Οικοδομήσιμη γη • 4012 m² • Αναφ: 56984

Επιφάνειες

Διαβίωση4012 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα