Κτίριο προς αγορά σε Westendorf, Αυστρία

1.960.000 EUR

Westendorf

Εμπορικό κτίριο • 4 δωμάτιο/α • 350 m² • Αναφ: 2021-365

Χώροι

Δωμάτια4

Επιφάνειες

Διαβίωση350 m²

Westendorf

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα