Οικόπεδο προς αγορά σε Massanes, Spain

40.000 EUR

Massanes

Οικοδομήσιμη γη • 746 m² • Αναφ: 19

Επιφάνειες

Διαβίωση746 m²

Massanes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα