Οικόπεδο προς αγορά σε Segur de Calafell, Spain

28.000 EUR

Segur de Calafell

Οικοδομήσιμη γη • 411 m² • Αναφ: BARI000731_14

Επιφάνειες

Διαβίωση411 m²

Segur de Calafell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα