Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Caminha, Portugal

180.000 EUR

Caminha, Viana do Castelo

Αποθήκη • 801 m² • Αναφ: 16087657

Επιφάνειες

Διαβίωση801 m²

Viana do Castelo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα