Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Σίτζες, Ισπανία

2.100 EUR

Σίτζες

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 220 m² • Αναφ: 1016/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση220 m²

Σίτζες

Αυλή
Συναγερμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα