Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

750.000 EUR

Σίτζες

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 400 m² • Αναφ: 1066/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση400 m²

Σίτζες

Συναγερμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα