Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Σίτζες, Ισπανία

1.000 EUR

Σίτζες

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 97 m² • Αναφ: 1171/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση97 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα