Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

425.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • 258 m² • Αναφ: 64210/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση258 m²
Αγροτεμάχιο644 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα