Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

1.050.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • Αναφ: 1357/5417

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1407 m²

Σίτζες

Πισίνα
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα