Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

13.000 EUR

Σίτζες

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Αναφ: 1114/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα