Οικόπεδο προς αγορά σε Olivella, Ισπανία

60.000 EUR

Olivella

Οικόπεδο • Αναφ: 1145/5417

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο671 m²

Olivella

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα