Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ, Ισπανία

250.000 EUR

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 116 m² • Αναφ: 1483/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση116 m²

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα