Οικόπεδο προς αγορά σε Sitges, Spain

750.000 EUR

Sitges

Οικόπεδο • Αναφ: 1089/5417

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1201 m²

Sitges

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα