Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

799 EUR

Valencia

Γραφείο • 80 m² • Αναφ: 130

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση80 m²

Valencia

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα