Οικόπεδο προς αγορά σε Northcentral, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

147.015 EUR

174.900 USD

Northcentral, 29H & 29 North Slob EB

Οικόπεδο • Αναφ: 21-374

29H & 29 North Slob EB

Northcentral