Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Sintra, Portugal

266.000 EUR

Σίντρα

Αποθήκη • 284 m² • Αναφ: RL-126051001-8

Επιφάνειες

Διαβίωση284 m²
Εσωτερικό300 m²

Σίντρα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα