Οικόπεδο προς αγορά σε Gilet, Ισπανία

95.000 EUR

Gilet

Οικοδομήσιμη γη • 688 m² • Αναφ: SÒL_6342

Επιφάνειες

Διαβίωση688 m²

Gilet

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα