Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Arcozelo, Πορτογαλία

25.000 EUR

Arcozelo, Braga

Γκαράζ • 16 m² • Αναφ: 16083188

Επιφάνειες

Διαβίωση16 m²

Braga

Arcozelo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα