Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Portimão, Portugal

438.218 EUR

Πορτιμάο, Faro, Portimão, Portimão, Portugal

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 491.4 m² • Αναφ: 8109

Επιφάνειες

Διαβίωση491.4 m²

Faro, Portimão, Portimão, Portugal

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα