Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Feliu de Guíxols, Spain

3.000.000 EUR

Sant Feliu de Guíxols

Οικόπεδο • 2550 m² • Αναφ: 2893

Επιφάνειες

Διαβίωση2550 m²

Sant Feliu de Guíxols

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα