Κτίριο προς αγορά σε Imst, Αυστρία

387.500 EUR

Imst

Εμπορικό κτίριο • 155 m² • Αναφ: 1612018_EG01

Επιφάνειες

Διαβίωση155 m²

Imst

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα