Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Antoni de Benaixeve, Spain

122.000 EUR

Sant Antoni de Benaixeve

Οικοδομήσιμη γη • 220 m² • Αναφ: 1133

Επιφάνειες

Διαβίωση220 m²

Sant Antoni de Benaixeve

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα