Οικόπεδο προς αγορά σε Puçol, Ισπανία

2.000.000 EUR

Puçol

Οικόπεδο • 3389 m² • Αναφ: VV1812005-3

Επιφάνειες

Διαβίωση3389 m²

Puçol

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα