Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Nàquera, Spain

28.000 EUR

Nàquera

Εμπορικοί χώροι • 872 m² • Αναφ: 1040

Επιφάνειες

Διαβίωση872 m²

Nàquera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα