Οικόπεδο προς αγορά σε Rocafort, Ισπανία

1.025.000 EUR

Rocafort

Οικόπεδο • 1637 m² • Αναφ: I-00U948-W-02KTLZ

Επιφάνειες

Διαβίωση1637 m²

Rocafort

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα