Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε San Javier, Murcia, Ισπανία

50 EUR

San Javier, Murcia

Θέση στάθμευσης • 16 m² • Αναφ: GAR_6300

Επιφάνειες

Διαβίωση16 m²

San Javier, Murcia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα