Οικόπεδο προς αγορά σε Aboim da Nóbrega, Πορτογαλία

64.900 EUR

Aboim da Nóbrega, Braga

Οικόπεδο • 8332 m² • Αναφ: 16064420

Επιφάνειες

Διαβίωση8332 m²

Braga

Aboim da Nóbrega

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα