Οικόπεδο προς αγορά σε Segur de Calafell, Spain

71.000 EUR

Segur de Calafell

Οικοδομήσιμη γη • 500 m² • Αναφ: 100

Επιφάνειες

Διαβίωση500 m²

Segur de Calafell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα