Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

180.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 109 m² • Αναφ: 640v

Επιφάνειες

Διαβίωση109 m²

Barcelona

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1970
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα