Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

1.800.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 2000 m² • Αναφ: 580v

Επιφάνειες

Διαβίωση2000 m²

Barcelona

τύποςΘέση στάθμευσης
Έτος κατασκευής1979
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα