Οικόπεδο προς αγορά σε Rosselló, Spain

80.000 EUR

Rosselló

Οικοδομήσιμη γη • 457 m² • Αναφ: LL0027D

Επιφάνειες

Διαβίωση457 m²

Rosselló

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα