Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

225.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 68 m² • Αναφ: 365v

Επιφάνειες

Διαβίωση68 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα