Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

405.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 255 m² • Αναφ: 105v

Επιφάνειες

Διαβίωση255 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα