Σπίτι προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

110.000 EUR

Βιέννη

Ιδιοκτησία • 1 δωμάτιο/α • 23 m² • Αναφ: 36

Χώροι

Δωμάτια1

Επιφάνειες

Διαβίωση23 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα