Εμπορικοί χώροι προς αγορά, Πορτογαλία

14.000 EUR

São João, Santarém

Κατάστημα • 25 m² • Αναφ: 15490963

Επιφάνειες

Διαβίωση25 m²

Santarém

São João

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα