Οικόπεδο προς αγορά σε Arão, Πορτογαλία

44.000 EUR

Arão, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 1090 m² • Αναφ: 16034119

Επιφάνειες

Διαβίωση1090 m²

Viana do Castelo

Arão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα