Οικόπεδο προς αγορά σε Viladecans, Spain

510.000 EUR

Viladecans

Βιομηχανικό / εμπορικό οικόπεδο • 770 m² • Αναφ: Nave Viladecans

Επιφάνειες

Διαβίωση770 m²

Viladecans

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα