Οικόπεδο προς αγορά σε Navata, Spain

310.000 EUR

Navata

Οικόπεδο • 1572 m² • Αναφ: CP-6630

Επιφάνειες

Διαβίωση1572 m²

Navata

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα