Κτίριο προς αγορά σε Palafrugell, Spain

220.000 EUR

Palafrugell

Εμπορικό κτίριο • 173 m² • Αναφ: L-126

Επιφάνειες

Διαβίωση173 m²

Palafrugell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα