Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε San Javier, Murcia, Ισπανία

80 EUR

San Javier, Murcia

Θέση στάθμευσης • 18 m² • Αναφ: GAR_5680 (2)

Επιφάνειες

Διαβίωση18 m²

San Javier, Murcia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα