Κτίριο προς αγορά σε Viladecans, Spain

Τιμή κατόπιν ερωτήματος

Viladecans

Βιομηχανικό κτίριο • 22000 m² • Αναφ: Viladecans

Επιφάνειες

Διαβίωση22000 m²

Viladecans

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα