Κτίριο προς αγορά σε Las Palmas de Gran Canaria, Spain

235.000 EUR

Las Palmas de Gran Canaria

Εμπορικό κτίριο • 246 m² • Αναφ: C0033-01979

Επιφάνειες

Διαβίωση246 m²
Αγροτεμάχιο250 m²

Las Palmas de Gran Canaria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα