Οικόπεδο προς αγορά σε Moià, Ισπανία

44.900 EUR

Moià

Οικοδομήσιμη γη • 880 m² • Αναφ: 3979

Επιφάνειες

Διαβίωση880 m²

Moià

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα