Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Calp, Ισπανία

2.500 EUR

Calp

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 347 m² • Αναφ: ALQL1

Επιφάνειες

Διαβίωση347 m²

Calp

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα